Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за приемане на отчета за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2001 г.
Сигнатура 134
Дата на постъпване 31/05/2006
Сесия Трета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 31/05/2006 - приет(приет в зала)