Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение във връзка с Великденската ваканция на Народното събрание за 2007 г.
Сигнатура 212
Дата на постъпване 04/04/2007
Сесия Пета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 33, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: Великденската ваканция на Народното събрание за 2007 г. е от 6 до 15 април 2007 г. включително. Решението е прието от 40-то Народно събрание на 4 април 2007 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 04/04/2007 - приет(приет в зала)