Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за прекратяване пълномощията на народен представител
Сигнатура 217
Дата на постъпване 05/04/2007
Сесия Пета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България РЕШИ: Прекратява пълномощията на Апостол Иванов Димитров, народен представител от 3. многомандатен избирателен район – Варненски. Решението е прието от 40-то Народно събрание на 5 април 2007 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 05/04/2007 - приет(приет в зала)