Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за прекратяване пълномощията на народен представител
Сигнатура 282
Дата на постъпване 14/09/2007
Сесия Седма сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България РЕШИ: Прекратява пълномощията на Петър Стефанов Стоянов, народен представител от 16. многомандатен избирателен район - Пловдив. Решението е прието от 40-то Народно събрание на 14 септември 2007 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 14/09/2007 - приет(приет в зала)