Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за освобождаване и избор на парламентарен секретар на Четиридесетото Народно събрание
Сигнатура 283
Дата на постъпване 19/09/2007
Сесия Седма сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 6 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: 1. Освобождава Петя Илиева Гегова като секретар на Четиридесетото Народно събрание от Парламентарната група на Национално движение Симеон Втори. 2. Избира Татяна Стоянова Калканова за секретар на Четиридесетото Народно събрание от Парламентарната група на Национално движение Симеон Втори. Решението е прието от 40-то Народно събрание на 19 септември 2007 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 19/09/2007 - приет(приет в зала)