Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за домакинство на пролетната сесия на Парламентарната асамблея на НАТО през 2011 г.
Сигнатура 308
Дата на постъпване 23/10/2007
Сесия Седма сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България РЕШИ: 1. Народното събрание на Република България да бъде домакин на пролетната сесия на Парламентарната асамблея на НАТО, която следва да се проведе през м. май 2011 г. 2. Дава съгласие провеждането на пролетната сесия на Парламентарната асамблея на НАТО в България през м. май 2011 г. да бъде включено в календара на бъдещите сесии на Парламентарната асамблея на НАТО и упълномощава ръководителя на делегацията на Народното събрание към Парламентарната асамблея на НАТО да уведоми по съответния ред Бюрото на Парламентарната асамблея на НАТО за това решение. Решението е прието от 40-то Народно събрание на 23 октомври 2007 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 23/10/2007 - приет(приет в зала)