Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение по предложение за гласуване недоверие на Министерския съвет на Република България
Сигнатура 309
Дата на постъпване 23/10/2007
Сесия Седма сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 89 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България РЕШИ: Отхвърля предложението за гласуване недоверие на Министерския съвет на Република България с мотив разпад на държавната политика в областта на образованието. Решението е прието от 40-то Народно събрание на 23 октомври 2007 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 23/10/2007 - приет(приет в зала)