Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение по доклада на Временната анкетна комисия за изясняване на случая "Куйович"
Сигнатура 379
Дата на постъпване 03/04/2008
Сесия Осма сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и след като обсъди доклада на Временната анкетна комисия за изясняване на случая "Куйович", РЕШИ: Приема доклада на Временната анкетна комисия за изясняване на случая "Куйович" с направените в него констатации, изводи и предложения. Решението е прието от 40-то Народно събрание на 3 април 2008 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 03/04/2008 - приет(приет в зала)