Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за Великденската ваканция на Народното събрание за 2008 г.
Сигнатура 387
Дата на постъпване 23/04/2008
Сесия Осма сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 33, ал. 2 и чл. 35, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: 1. Великденската ваканция на Народното събрание за 2008 г. е от 25 април до 4 май 2008 г. включително. 2. Първото пленарно заседание на Народното събрание за деветата сесия е на 7 май 2008 г., сряда, от 14,00 ч. Решението е прието от 40-то Народно събрание на 23 април 2008 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 23/04/2008 - приет(приет в зала)