Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение във връзка с Великденската ваканция на Народното събрание за 2009 г.
Сигнатура 490
Дата на постъпване 19/03/2009
Сесия Единадесета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 33, ал. 2 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: Великденската ваканция на Народното събрание за 2009 г. е на 17 април 2009 г. и от 1 до 8 май 2009 г., включително. Решението е прието от 40-то Народно събрание на 19 март 2009 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 19/03/2009 - приет(приет в зала)