Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за избиране на Комисия по здравеопазването
Сигнатура 28
Дата на постъпване 29/06/2009
Сесия Дванадесета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 18, ал. 1 и ал. 2, т. 10 и чл. 19 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: 1. Комисията по здравеопазването се състои от 20 народни представители, от които 10 народни представители от Парламентарната група на ПП ГЕРБ, 1 от Парламентарната група "Синята коалиция", 1 от Парламентарната група "Ред, законност и справедливост", 3 от Парламентарната група на Коалиция за България, 3 от Парламентарната група на "Движение за права и свободи", 2 от Парламентарната група на партия "АТАКА". 2. Избира председател от Парламентарната група на ПП ГЕРБ, трима заместник-председатели - един от Парламентарната група на ПП ГЕРБ, един от Парламентарната група "Синята коалиция" и един от Парламентарната група на Коалиция за България, и членове на Комисията по здравеопазването, както следва: Председател: Лъчезар Богомилов Иванов Заместник-председатели: Пламен Георгиев Цеков Ваньо Евгениев Шарков Евгений Желев Желев Членове: Десислава Вълчева Атанасова Анатолий Великов Йорданов Красимира Щерева Симеонова Даниела Атанасова Дариткова-Проданова Геновева Иванова Алексиева Джема Маринова Грозданова Ирена Любенова Соколова Красимир Петров Петров Хасан Ахмед Адемов Нигяр Сахлим Джафер Митхат Мехмед Табаков Валентина Василева Богданова Янаки Боянов Стоилов Бисерка Борова Петрова Станислав Тодоров Станилов Цвета Алипиева Георгиева. Решението е прието от 41-то Народно събрание на 29 юли 2009 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 29/06/2009 - приет(приет в зала)