Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение относно избора на подуправител на Българската народна банка
Сигнатура 954-02-52
Дата на постъпване 17/08/2009
Сесия Първа сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 20/08/2009
Обнародван в ДВ брой 68/2009 г.
Финален текст на решението Решение относно избора на управител и подуправител на Българската народна банка