Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за персонални промени в Министерския съвет на Република България
Сигнатура 902-00-29
Дата на постъпване 18/11/2009
Сесия Първа сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 19/11/2009
Обнародван в ДВ брой 93/2009 г.
Финален текст на решението Решение за персонални промени в Министерския съвет на Република България