Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за избиране на директор на Националната здравноосигурителна каса
Сигнатура 054-02-9
Дата на постъпване 09/02/2010
Сесия Втора Сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 10/02/2010
Обнародван в ДВ брой 12/2010 г.
Финален текст на решението Решение за избиране на директор на Националната здравноосигурителна каса