Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за закриване на частното висше училище - самостоятелен колеж с наименование Колеж "Телематика" със седалище Стара Загора
Сигнатура 002-03-2
Дата на постъпване 26/02/2010
Сесия Втора Сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 26/05/2010
Обнародван в ДВ брой 42/2010 г.
Финален текст на решението Решение за закриване на частното висше училище - самостоятелен колеж с наименование Колеж "Телематика" със седалище Стара Загора