Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за откриване на частно висше училище с наименование Европейски политехнически университет със седалище Перник
Сигнатура 002-03-3
Дата на постъпване 26/02/2010
Сесия Втора Сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 10/06/2010
Обнародван в ДВ брой 46/2010 г.
Финален текст на решението Решение за откриване на частно висше училище с наименование "Европейски политехнически университет" със седалище Перник