Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за промяна в ръководството на Комисията по външна политика и отбрана
Сигнатура 054-02-98
Дата на постъпване 31/08/2010
Сесия Четвърта сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 02/09/2010
Обнародван в ДВ брой 71/2010 г.
Финален текст на решението Решение за промяна в ръководството на Комисията по външна политика и отбрана