Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за персонални промени в Министерския съвет на Република България
Сигнатура 002-03-15
Дата на постъпване 05/10/2010
Сесия Четвърта сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 06/10/2010
Обнародван в ДВ брой 80/2010 г.
Финален текст на решението Решение за персонални промени в Министерския съвет на Република България