Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за приемане на Стратегия за национална сигурност на Република България
Сигнатура 002-03-18
Дата на постъпване 10/12/2010
Сесия Четвърта сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 25/02/2011
Обнародван в ДВ брой 19/2011 г.
Финален текст на решението Решение за приемане на Стратегия за национална сигурност на Република България