Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение във връзка с разискванията по питането на народните представители Сергей Станишев и Михаил Миков към министър-председателя на Република България - г-н Бойко Борисов относно политиката на правителството по отношение на присъединяването на Република България към Шенгенското пространство
Сигнатура 154-02-5
Дата на постъпване 12/01/2011
Сесия Пета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 14/01/2011
Обнародван в ДВ брой 7/2011 г.
Финален текст на решението Решение във връзка с разискванията по питането на народните представители Сергей Станишев и Михаил Миков към министър-председателя на Република България - г-н Бойко Борисов относно политиката на правителството по отношение на присъединяването на Република България към Шенгенското пространство