Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Годишен отчет за дейността на Комисията за защита на личните данни през 2010 г.
Сигнатура 120-00-6
Дата на постъпване 31/01/2011
Сесия Пета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 31/03/2011
Обнародван в ДВ брой 30/2011 г.
Финален текст на решението Решение за приемане на Годишния отчет за дейността на Комисията за защита на личните данни през 2010 г.