Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение по Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на ЕС (2011 г.)
Сигнатура 154-02-19
Дата на постъпване 24/02/2011
Сесия Пета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 09/03/2011
Обнародван в ДВ брой 21/2011 г.
Финален текст на решението Решение за приемане на Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2011 г.)