Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Отчет за дейността на Съвета за електронни медии за периода 01.07.2010 г. - 31.12.2010 г.
Сигнатура 130-00-9
Дата на постъпване 01/04/2011
Сесия Пета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 11/05/2011
Обнародван в ДВ брой 38/2011 г.
Финален текст на решението Решение по Отчета за дейността на Съвета за електронни медии за периода 1 юли 2010 г. - 31 декември 2010 г.