Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за персонални промени в Министерския съвет на Република България
Сигнатура 102-03-10
Дата на постъпване 18/05/2011
Сесия Шеста сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 19/05/2011
Обнародван в ДВ брой 40/2011 г.
Финален текст на решението Решение за персонални промени в Министерския съвет на Република България