Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за декларация
Име на декларацията Проект за декларация срещу опитите за подкопаване на етническия и религиозен мир в страната
Сигнатура 154-03-3
Дата на постъпване 26/05/2011
Сесия Шеста сесия
Текст на декларацията
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 27/05/2011
Обнародван в ДВ брой 41/2011 г.
Финален текст на декларацията Декларация срещу опитите за подкопаване на етническия и религиозен мир в страната