Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Доклад за дейността на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност за 2010 г.
Сигнатура 120-00-18
Дата на постъпване 31/03/2011
Сесия Пета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 09/06/2011
Обнародван в ДВ брой 45/2011 г.
Финален текст на решението Решение по Доклада за дейността на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност за 2010 г.