Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за откриване на Филиал - Хасково, в структурата на Тракийския университет - Стара Загора
Сигнатура 102-03-14
Дата на постъпване 07/06/2011
Сесия Шеста сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 23/06/2011
Обнародван в ДВ брой 49/2011 г.
Финален текст на решението Решение за откриване на Филиал - Хасково, в структурата на Тракийския университет - Стара Загора