Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за избиране на управител на Националния осигурителен институт
Сигнатура 154-02-85
Дата на постъпване 07/09/2011
Сесия Седма сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 08/09/2011
Обнародван в ДВ брой 71/2011 г.
Финален текст на решението Решение за избиране на управител на Националния осигурителен институт