Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение относно участието на Република България в Договора за стабилност, координация и управление в Икономическия и валутен съюз
Сигнатура 254-02-14
Дата на постъпване 24/01/2012
Сесия Осма сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 27/01/2012
Обнародван в ДВ брой 10/2012 г.
Финален текст на решението Решение за участието на Република България в Договора за стабилност, координация и управление в Икономическия и паричен съюз