Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за избор на секретар на Народното събрание
Сигнатура 254-02-5
Дата на постъпване 11/01/2012
Сесия Осма сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 01/02/2012
Обнародван в ДВ брой 12/2012 г.
Финален текст на решението Решение за избор на секретар на Четиридесет и първото Народно събрание