Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение във връзка с разискванията по питането на народните представители Георги Пирински, Янаки Стоилов и Мая Манолова до г-н Николай Младенов, министър на външните работи, относно предложения по доклада на ограничената мисия на ОССЕ/СДИЧП за наблюдение на "Президентските и местните избори - 23 и 30 октомври 2011 г."
Сигнатура 254-02-21
Дата на постъпване 02/02/2012
Сесия Осма сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 03/02/2012
Обнародван в ДВ брой 13/2012 г.
Финален текст на решението Решение във връзка с разискванията по питането на народните представители Георги Пирински, Янаки Стоилов и Мая Манолова към министъра на външните работи Николай Младенов относно предложения по доклада на ограничената мисия на ОССЕ/СДИЧП за наблюдение на "Президентските и местните избори - 23 и 30 октомври 2011 г."