Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за спиране на преизчисляването на основното месечно възнаграждение на народните представители
Сигнатура 254-02-27
Дата на постъпване 14/02/2012
Сесия Осма сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 22/02/2012
Обнародван в ДВ брой 16/2012 г.
Финален текст на решението Решение за спиране на преизчисляването на основното месечно възнаграждение на народните представители