Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за приемане на Доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България през 2011 г.
Сигнатура 202-03-11
Дата на постъпване 23/03/2012
Сесия Осма сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 06/06/2012
Обнародван в ДВ брой 44/2012 г.
Финален текст на решението Решение за приемане на Доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България през 2011 г.