Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за избиране на Комисия за наблюдение на дейността на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране
Сигнатура 254-02-118
Дата на постъпване 28/09/2012
Сесия Десета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 03/10/2012
Обнародван в ДВ брой 78/2012 г.
Финален текст на решението Решение за избиране на Комисия за наблюдение на дейността на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране