Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за избиране на членове на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори
Сигнатура 220-00-66
Дата на постъпване 01/11/2012
Сесия Десета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 07/11/2012
Обнародван в ДВ брой 89/2012 г.
Финален текст на решението Решение за избиране на членове на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори