Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за промени в състава и ръководството на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред
Сигнатура 254-02-140
Дата на постъпване 08/11/2012
Сесия Десета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 14/11/2012
Обнародван в ДВ брой 92/2012 г.
Финален текст на решението Решение за промени в състава и ръководството на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред