Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за приемане на Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор в Република България
Сигнатура 202-03-17
Дата на постъпване 12/09/2012
Сесия Десета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 21/11/2012
Обнародван в ДВ брой 96/2012 г.
Финален текст на решението Решение за приемане на Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор в Република България