Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение във връзка с Коледната ваканция на Народното събрание за 2012 г.
Сигнатура 254-02-145
Дата на постъпване 18/12/2012
Сесия Десета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 19/12/2012
Обнародван в ДВ брой 102/2012 г.
Финален текст на решението Решение във връзка с Коледната ваканция на Народното събрание за 2012 г.