Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
Сигнатура 354-02-52
Дата на постъпване 03/07/2013
Сесия Първа сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 11/07/2013
Обнародван в ДВ брой 62/2013 г.
Финален текст на решението Решение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание