Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение във връзка с лятната ваканция на Народното събрание за 2013 г.
Сигнатура 354-02-75
Дата на постъпване 25/07/2013
Сесия Първа сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 31/07/2013
Обнародван в ДВ брой 69/2013 г.
Финален текст на решението Решение във връзка с ваканция на Народното събрание за 2013 г.