Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за промяна в състава на Комисията по правата на човека и жалбите на гражданите
Сигнатура 354-02-74
Дата на постъпване 19/07/2013
Сесия Първа сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 01/08/2013
Обнародван в ДВ брой 71/2013 г.
Финален текст на решението Решение за промяна в състава на Комисията по правата на човека и жалбите на гражданите