Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение във връзка с разискванията по питане № 354-05-29/12.07.2013 г. от народните представители Сергей Станишев и Лютви Местан към министър-председателя Пламен Орешарски относно преговорите за многогодишната финансова рамка на Европейския съюз за 2014-2020 г. и българската позиция
Сигнатура 354-02-70
Дата на постъпване 19/07/2013
Сесия Първа сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 13/09/2013
Обнародван в ДВ брой 82/2013 г.
Финален текст на решението Решение във връзка с разискванията по питането на народните представители Сергей Станишев и Лютви Местан към министър-председателя на Република България Пламен Орешарски относно преговорите за многогодишната финансова рамка на Европейския съюз за 2014 - 2020 г. и българската позиция