Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за гласуване на вот на недоверие на Министерския съвет с министър-председател Пламен Орешарски
Сигнатура 354-02-134
Дата на постъпване 10/10/2013
Сесия Втора сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 17/10/2013
Обнародван в ДВ брой 92/2013 г.
Финален текст на решението Решение по предложение за гласуване недоверие на Министерския съвет на Република България