Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за промяна в състава на Постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието
Сигнатура 454-02-43
Дата на постъпване 04/03/2014
Сесия Трета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 06/03/2014
Обнародван в ДВ брой 23/2014 г.
Финален текст на решението Решение за промяна в състава на Постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието