Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение във връзка с Великденската ваканция на Народното събрание за 2014 г.
Сигнатура 454-02-59
Дата на постъпване 08/04/2014
Сесия Трета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 09/04/2014
Обнародван в ДВ брой 33/2014 г.
Финален текст на решението Решение във връзка с Великденската ваканция на Народното събрание за 2014 г.