Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за промяна състава на Комисията за взаимодействие с граждански организации и движения
Сигнатура 454-02-58
Дата на постъпване 03/04/2014
Сесия Трета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 28/05/2014
Обнародван в ДВ брой 46/2014 г.
Финален текст на решението Решение за промяна в състава на Комисията за взаимодействие с граждански организации и движения