Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект на решение за изменение и допълнение на Енергийната стратегия на Република България до 2020 г.
Сигнатура 802-03-13
Дата на постъпване 23/11/2018
Сесия Четвърта сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 30/11/2018
Обнародван в ДВ брой 101/2018 г.
Финален текст на решението Решение за изменение и допълнение на Енергийната стратегия на Република България до 2020 г.