Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект на решение за промяна в състава на Комисията по политиките за българите в чужбина
Сигнатура 954-02-23
Дата на постъпване 12/04/2019
Сесия Шеста сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 17/04/2019
Обнародван в ДВ брой 34/2019 г.
Финален текст на решението Решение за промяна в състава на Комисията по политиките за българите в чужбина