Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект на решение за попълване състава и ръководството на Комисията по земеделието и храните
Сигнатура 954-02-34
Дата на постъпване 28/05/2019
Сесия Седма сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 31/05/2019
Обнародван в ДВ брой 45/2019 г.
Финален текст на решението Решение за попълване състава и ръководството на Комисията по земеделието и храните