Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за промяна в състава на Временната комисия за обсъждане на законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България
Сигнатура 554-02-52
Дата на постъпване 02/06/2015
Сесия Трета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология